TS4 (UPCOM)

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

3.70 +0.10 (+2.78%)

Cập nhật lúc 14:56:49 24/09

KL: 130,500 CP