NAB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á

17.80 +0.40 (+2.30%)

Cập nhật lúc 14:59:48 14/05

KL: 375,900 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store