LIG (HNX)

Công ty Cổ phần Licogi 13

6.80 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:54 30/07

KL: 785,700 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store