BNW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sự kiện • 29/02/2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNW của CTCP Nước sạch Bắc Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến tại Hội trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến 01 ngày, ngày 19/04/2024)

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại