menu
24hmoney

Bài của Trung Kiên Invest

Ảnh đại diện Pro
VNINDEX đã điều chỉnh xong chưa? đã tới lúc vào full hàng?
Tìm kiếm những cổ phiếu mạnh nhất cần chú ý cho tuần mới 13/05 - 17/05.
Nhận định các CP: HPG, HSG, NKG, DIG, CEO, DXG, PDR, MBB, STB, PNJ, VHC, PVD, PVS, BVS, DGC, TCH...
Nhà đầu tư lưu ý
3 Yêu thích
5 Bình luận 8 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ