menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Pro
[VIDEO] VIC - Sự thật nhiều nhà đầu tư chưa hề biết.
Vingroup đang cần nguồn vốn để tài trợ cho Vinfast, với ưu thế kiểm soát hơn 98% tỷ lệ cổ phần ở VIC, việc đại chúng hoá để nhà đầu tư cá nhân cùng tham gia là một giải pháp khả thi.
27 phiên giảm được thống kê trong video này, với khối lượng trung bình 15 triệu cổ phiếu mỗi phiên thì tổng đã có 405 triệu cổ phiếu được đẩy ra thị trường.
Đáng nói, con số trên chỉ chiếm hơn 10% so với tổng số lượng cổ phiêu đang lưu hàng hơn 3.8 tỷ cổ phiếu của VIC.
Mời mọi người xem Video và tham gia thảo luận.
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

45.60

+0.45 (+1.00%)

Biểu đồ mã VIC
23 Yêu thích
14 Bình luận 15 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ