menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Mạnh Long

Ảnh đại diện Pro
TP.HCM thống nhất cho phép người dân được chuyển đất khác sang đất ở
TP.HCM cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong các khu vực quy hoạch nhóm nhà ở.
+Cần đáp ứng các điều kiện:
Phù hợp quy hoạch, vị trí cụ thể có chức năng quy hoạch là đất ở.
Tiếp giáp đường giao thông hiện hữu hoặc mới hình thành.
Diện tích sẽ được quy định sau.
+Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ:
Hướng dẫn thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
Bổ sung hướng dẫn vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
Báo cáo, tham mưu trình UBND TP.HCM về dự thảo văn bản hướng dẫn.
+Sở Quy hoạch và Kiến trúc sẽ:
Hướng dẫn UBND quận, huyện rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000.
Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các ô phố có chức năng "đất sử dụng hỗn hợp".
Xác định vị trí đất ở cụ thể trên ô phố, làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất.
Lưu ý:
Quy định về diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được ban hành sau.
Hộ gia đình, cá nhân cần căn cứ vào quy định mới để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
Tác động:
Chính sách mới tạo điều kiện cho người dân dễ dàng chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hơn.
Góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn TP.HCM.
Thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản.
TP.HCM thống nhất cho phép người dân được chuyển đất khác sang đất ở. TP.HCM cho phép chuyển mục đích  ...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ