menu
24hmoney

Bài của PHAN THANH QUỐC

Pro
📝 PHƯƠNG PHÁP TÌM ĐIỂM VÀO LỆNH mua/ bán trong đầu tư chứng khoán:
1. Dựa vào mô hình giá.
2. Dựa vào điểm Fibonacci.
3. Tìm điểm Breakout.
4. Phân kỳ dương/ âm.
5. Động lượng (mối quan hệ giữa giá & khối lượng).
6. Đường xu hướng MA.
📝 PHƯƠNG PHÁP TÌM ĐIỂM VÀO LỆNH mua/ bán trong đầu tư chứng khoán:. 1. Dựa vào mô hình giá.. 2. Dựa  ...
Nhà đầu tư lưu ý
1 Bình luận 6 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ