menu
24hmoney

Bài của Tony Dũng

Pro
Phân Tích Cổ Phiếu DCM
Luận điểm đầu tư:
• Doanh thu tăng trở lại theo xu hướng giá ure:
Giá ure đã tạo đáy trong tháng 6 và dự kiến sẽ phục hồi dần vào các tháng cao điểm cuối năm. Giá ure phục hồi mạnh nhất ở thị trường Ai Cập (tăng 35% từ đáy), theo sau giá ure tại Biển Đen (+27% từ đáy) và giá ure tại Trung Quốc (+7% từ đáy). Chúng tôi nhận thấy giá nông sản có xu hướng tăng trở lại, do đó thúc đẩy tăng nhu cầu phân bón và giá phân bón. Giá ure tại Việt Nam chỉ mới phục hồi 3% từ đáy trong tháng 7, chậm hơn các thị
trường quốc tế. Chúng tôi dự báo giá ure tại Việt Nam sẽ dẫn bắt kịp đà phục hồi của giá ure thế giới (chủ yếu là giá ure Trung Quốc).
• Chi phí có khả năng giảm:
Trong 6 tháng đầu năm, DCM tạm tính giá khí đầu vào ở mức cao. Theo ban lãnh đạo chia sẽ, DCM có khả năng được hồi tố chi phí khí đầu vào trong 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, nhà máy ure của DCM sẽ hết khấu hao từ quý 4 2023, giúp DCM giảm chi phí đáng kể.
Giá ure hồi phục, chi phí khí đầu vào có thể được hồi tố và chi phí khấu hao giảm sẽ giúp lợi nhuận của DCM phục hồi trong 6 tháng cuối năm và 2024.
Giá cổ phiếu có sự bứt phá khỏe hơn TT chung và đang tích lũy nền ngẵn trở lại chờ đợi cho 1 nhịp tăng giá mới
Target: 42.000đ/cp
Nhà đầu tư lưu ý
1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ