menu
24hmoney

Bài của Thanh Nam Profile Invest

Ảnh đại diện Pro
Nhà đầu tư cần phải có vị thế, nếu không muốn lỡ cơ hội LỚN
1. MỸ: CPE GIẢM, GDP QUÝ TĂNG, TIN ĐỒN FED HẠ LÃI SUẤT SỚM HƠN
2. VN: CHUẨN BỊ CHU KỲ TIỀN RẺ, ĐBS ĐỨNG YÊN, LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM GIẢM
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ