menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Công Ngân

Pro
Lực mua chủ động cao trào xuất hiện cuối phiên đạt 70tr cổ trong vòng 15 phút
Đây là một lực mua mạnh nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây của VNindex trong đó đóng góp chính bởi nhóm VNFIN - 26 triệu, VNIND (công nghiệp- xây dựng) góp 12,7tr, VNREAL (bất động sản) góp 10tr, VNMAT (thép, NVL) - 5tr
Nhiều khả năng mai sẽ tiếp tục là 1 phiên tăng điểm của thị trường
Chi tiết tham khảo tại video:
Nhà đầu tư lưu ý
6 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ