menu
24hmoney

Bài của Trung Kiên Invest

Pro
KHÔNG NÊN BÁN Ở VÙNG < 1230, vùng nào nên bán?
Mẫu hình này thường VNINDEX sẽ sớm hồi phục trong vòng 2 -3 phiên sắp tới, đâu sẽ là 2 mốc quan trọng cần lưu ý trong nhịp hồi kĩ thuật này?
Điểm mua T+ dành cho các NĐT kẹt hàng muốn lướt giá vốn các CP: PDR, DIG, KBC, NKG, NVL...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ