menu
24hmoney

Bài của Vũ Hải

Vốn điều lệ dự kiến của công ty dự kiến sẽ tăng từ 1.056 tỷ đồng lên 1.745 tỷ đồng. Theo MBKE, mục đích tăng vốn lần này là nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và tăng cường tính tự chủ về tài chính cho công ty.
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (Maybank Kim Eng) được biết đến trước đây là Công ty chứng khoán Kim Eng Việt Nam - công ty có đối tác nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Chứng khoán Maybank Kim Eng được phép cung cấp toàn bộ các dịch vụ chứng khoán, bao gồm: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, nghiên cứu – phân tích, tài chính doanh nghiệp.
Ngày 3/1/2014 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để Maybank Kim Eng chính thức được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo đó Maybank Kim Eng đã trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam có 100% vốn nước ngoài.
Về kết quả kinh doanh, năm 2020, MBKE lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng, tăng hơn 52% lần so với năm trước.
Nếu chỉ xét riêng quý IV/2020 có thể thấy kết quả lợi nhuận quý IV của MBKE chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận cả năm. Cụ thể, lãi sau thuế quý IV/2020 của MBKE chiếm tỷ lệ tới gần 40% lợi nhuận cả năm của công ty. Quý IV/2020, lợi nhuận của MBKE gấp đôi so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu môi giới và doanh thu tư vấn tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của MBKE đạt hơn 2.347 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cuối năm 2019. Khoản cho vay ký quỹ (dư nợ margin) ở mức 1.920,6 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2019 và 37,4% so với cuối quý III/2020.
Trước MBKE, các công ty chứng khoán như: SSI, VND, HCM, TPS... cũng đã lên kế hoạch tăng vốn tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ