menu
24hmoney

Bài của PHAN THANH QUỐC

Pro
Chỉ số P/B là gì? Phương pháp Định giá P/B. P/B bao nhiêu là tốt (CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU)
Nhà đầu tư lưu ý
9 Yêu thích
4 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ