menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Ảnh đại diện Pro
Cặp đôi PDR và NVL - bức tranh tài chính tương phản
PDR vừa có kết quả kinh doanh quý III.2023 với điểm nhấn hoạt động kinh doanh tiếp tục phục hồi, dòng tiền dương trở lại. Đặc biệt, nợ trái phiếu đã được xử lý rất tốt, chỉ còn gần 1.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 12.2023 và tháng 3.2024
Từ bức tranh tài chính quý 3, chúng ta đã thấy tín hiệu phục hồi rất tích cực ở PDR, trong khi đó, NVL dù chưa có báo cáo chính thức nhưng dự báo của các công ty chứng khoán cho rằng NVL vẫn sẽ lỗ trước thuế 220 tỷ đồng, đây là quý thứ 3 liên tiếp NVL chưa có sự phục hồi nào trong hoạt động kinh doanh.
Từ bức tranh tương phản này, giao dịch ở hai cổ phiếu cũng đang có sự phân hóa và không còn chung đường như thời điểm đầu câu chuyện trái phiếu 2022.
Kịch bản kinh doanh quý 4.2023 của PDR và NVL cũng sẽ được dự báo trong video này. Mời mọi người cùng xem video và thảo luận.
Nhà đầu tư lưu ý
13 Yêu thích
8 Bình luận 8 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ