menu
24hmoney

Bài của Trần Minh BĐS

1- Bds sẽ đi vào một chu kỳ mới.
1- Bds sẽ đi vào một chu kỳ mới.. 2- Bds đã qua thời kỳ thông tin mà chuyển sang giai đoạn giá trị hiện  ...
2- Bds đã qua thời kỳ thông tin mà chuyển sang giai đoạn giá trị hiện hữu sd thực!
3- Bds k có giá trị sử dụng mà giá đã tăng quá cao sẽ xuống giá hoặc nằm đó.( ven quá xa)
4- Tập trung vào bds hiện hữu có giá trị sử dụng cao.
5- Ý thức vào việc đầu tư BĐS càng sớm càng tốt.
6- Khi cá nhân, tổ chức tích lũy đủ xã hội sẽ chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh sớm! Nhưng lúc đó bds giá lại cao chót vót.
P/s: Một vài chia sẻ nhanh tối nay từ chuyên gia bds Trần Minh
Nhà đầu tư lưu ý
2 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ