Xử lý chuyển giá chuẩn chỉnh để thu hút vốn ngoại

Hà Thu

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 15:23 PM (GMT+7)

Xử lý chuyển giá chuẩn chỉnh để thu hút vốn ngoại

Xử lý chuyển giá chuẩn chỉnh để thu hút vốn ngoại

Theo Kiểm toán nhà nước, Việt Nam có khoảng 50% doanh nghiệp FDI kê khai lỗ, trong đó, nhiều doanh nghiệp thua lỗ liên tục trong nhiều năm liên tiếp, tuy nhiên không có có sở để khẳng định các doanh nghiệp này đang chuyển giá bất hợp pháp.