Vietnam Airlines “cấm cửa” pin Lithium và thiết bị sử dụng pin Lithium lên máy bay