Vì sao chứng khoán vẫn tăng dù kinh tế suy thoái?

Trịnh Vũ Tường

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 10:11 AM (GMT+7)

Vì sao chứng khoán vẫn tăng dù kinh tế suy thoái?

Vì sao chứng khoán vẫn tăng dù kinh tế suy thoái?

Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu về sức khỏe của nền kinh tế, nhưng phản ánh đó đúng hay sai thì chỉ có thể khẳng định sau khi những số liệu kinh tế thực được công bố.