Sony lần đầu đổi tên công ty sau hơn 60 năm hoạt động

Trần Dương Quang

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:03 AM (GMT+7)

Sony lần đầu đổi tên công ty sau hơn 60 năm hoạt động

Chuyên mục : Tin quốc tế

Sony lần đầu đổi tên công ty sau hơn 60 năm hoạt động

Việc thay đổi tên thương hiệu nằm trong kế hoạch đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của công ty.