Pharbaco phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng để hoán đổi nợ

Chu Hồng Phượng

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 16:12 PM (GMT+7)

Pharbaco phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng để hoán đổi nợ

Chuyên mục : Chứng khoán

Pharbaco phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng để hoán đổi nợ

Ngày 02/07/2020, HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (UPCoM: PBC)  quyết định thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/06/2020.