Phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Phương Tùng

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 08:19 AM (GMT+7)

Phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.