Phải chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhà băng tận dụng cơ hội tăng vốn

Đinh Ngân

Thứ hai, ngày 06/07/2020 14:02 PM (GMT+7)

Phải chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhà băng tận dụng cơ hội tăng vốn

Chuyên mục : Tài chính

Phải chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhà băng tận dụng cơ hội tăng vốn

Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm nay, bên cạnh những nhà băng phải nói “không” với cổ tức do đang tái cấu trúc, các ngân hàng còn lại đều chia cổ tức bằng cổ phiếu.