24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Quỳnh Vũ

Ngân hàng đầu tiên hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 

Chuyên mục: Tài chính
Ngân hàng đầu tiên hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với lợi nhuận trước và sau thuế quý 2 xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt hơn 78 tỷ đồng và gần 56 tỷ đồng.

Trong quý 2/2021, hoạt động chính của Sagonbank chỉ tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, đem về gần 165 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.
Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi lại tăng trưởng khả quan hơn cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ (+3%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+15%), lãi từ hoạt động khác (gấp 2.4 lần).
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 2 tăng 26% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, Saigonbank trích đến hơn 35 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (gấp 2.8 lần), kết quả Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế quý 2 hơn 78 tỷ đồng và gần 56 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% và giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 1% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 308 tỷ đồng. Lợi nhuận khác vẫn được xem là điểm sáng khi đem về hơn 75 tỷ đồng tiền lãi, gấp 2.3 lần cùng kỳ.
Chi phí dự phòng rủi ro được trích lập gấp 5.1 lần cùng kỳ, dành ra hơn 31 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng ghi nhận lãi trước và sau thuế nửa đầu năm tăng 9%, đạt gần 137 tỷ đồng và hơn 109 tỷ đồng.
Như vậy, nếu so với kế hoạch 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2021, chỉ sau nửa đầu năm, Saigonbank đã hoàn thành chỉ tiêu. Saigonbank cũng trở thành nhà băng đầu tiên hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong năm 2021.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của SGB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 2/2021 của SGB

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản giảm nhẹ 4% so với đầu năm chỉ còn hơn 22,870 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 13% (490 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 9% (4,921 tỷ đồng), cho vay khách hàng giảm 1% (15,282 tỷ đồng).
Về phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm, ghi nhận gần 326 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD giảm mạnh 67% (gần 549 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của SGB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 2/2021 của SGB

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng nợ xấu Saigonbank giảm nhẹ 2% so với đầu năm, chỉ còn gần 219 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng giảm nhất 12%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 1.44%, xuống còn 1.43%.

Chất lượng nợ vay của SGB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SGB

Hàn Đông
FILI
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484