Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV

Lý Bằng

Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:33 PM (GMT+7)

Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV

Chuyên mục : Tài chính

Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV

Tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s vừa công bố kết quả định hạng tín nhiệm cho BIDV.