Invest Đại Tây Dương bán ra hơn 26 triệu cổ phiếu GTN, giảm sở hữu xuống còn 18%

Chu Hồng Phượng

Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:55 AM (GMT+7)

Invest Đại Tây Dương bán ra hơn 26 triệu cổ phiếu GTN, giảm sở hữu xuống còn 18%

Invest Đại Tây Dương bán ra hơn 26 triệu cổ phiếu GTN, giảm sở hữu xuống còn 18%

Tỷ lệ sở hữu tại CTCP GTNFoods (HOSE: GTN) của Invest Đại Tây Dương giảm xuống còn 18%, trong khi Vinamilk đã nâng sở hữu tại GTN lên mức gần 43.2%.