HFC và SD1 bị "tuýt còi" vì vi phạm công bố thông tin