24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hà Diệu Thu

Giá cao su tăng cao, DRG báo lãi ròng quý 2 hơn 32 tỷ đồng

Chuyên mục: Chứng khoán
Giá cao su tăng cao, DRG báo lãi ròng quý 2 hơn 32 tỷ đồng

Hưởng lợi từ việc giá cao su tăng cao, CTCP Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRG) báo lãi ròng quý 2/2021 đạt hơn 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ hơn 26 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, doanh thu thuần trong kỳ của DRG đạt hơn 271 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Trừ các hoạt động dịch vụ và thuê đất thì doanh thu từ các sản phẩm của DRG đều tăng trưởng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu từ bán mủ cao su. Nếu như cùng kỳ 2020, DRG báo lỗ do kinh doanh dưới giá vốn thì trong quý 2/2021, Công ty lãi gộp gần 69 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu quý 2/2021 của DRG. Đvt: Đồng
Giá cao su tăng cao, DRG báo lãi ròng quý 2 hơn 32 tỷ đồng
Nguồn: Thuyết minh BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DRG
Chi phí trong kỳ của DRG nhìn chung đều giảm như chi phí tài chính (-28%), chi phí quản lý (-12%). Chỉ có chi phí bán hàng tăng 57% do chi phí dịch vụ mua ngoài gấp hơn 2 lần cùng kỳ.
Kết quả, nhờ doanh thu tăng đáng kể, DRG báo lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 26 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của DRG. Đvt: Tỷ đồng
Giá cao su tăng cao, DRG báo lãi ròng quý 2 hơn 32 tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DRG
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DRG đạt gần 548 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. DRG báo lãi ròng xấp xỉ 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 20 tỷ đồng.
Với kết quả lãi trước thuế gần 97 tỷ đồng trong nửa đầu năm, DRG đã vượt 92% kế hoạch lợi nhuận 50.4 tỷ đồng được đề ra cho cả năm 2021.
Tổng tài sản của DRG tại ngày 30/06/2021 đạt hơn 3,027 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, giá trị hàng tồn kho lại tăng 22%, lên gần 198 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty gia tăng tích trữ nguyên vật liệu. Mặt khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 25%, về mức hơn 642 tỷ đồng.
Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6/2021 giảm 6% so với đầu năm, về mức hơn 1,086 tỷ đồng. Đối với các khoản nợ vay, trong khi khi các khoản ngắn hạn giảm 24%, còn gần 323 tỷ đồng thì các khoản vay dài hạn lại tăng 8%, lên hơn 383 tỷ đồng.
Hà Lễ
FILI
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484