Doanh thu vận tải hàng không của Vietjet quý 4.2019 tăng trưởng 25%