24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Mai Xuyên

Doanh thu giảm gần phân nửa, Mía đường Sơn La vẫn thoát cảnh lợi nhuận 'đi lùi'

Chuyên mục: Chứng khoán
Doanh thu giảm gần phân nửa, Mía đường Sơn La vẫn thoát cảnh lợi nhuận 'đi lùi'

Nửa đầu niên độ 2020-2021, mặc dù doanh thu thuần sụt giảm đến 44% so với niên độ trước, nhưng lãi sau thuế của CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) vẫn tăng 16%, đạt hơn 41 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 cho kỳ tài chính từ 01/07-31/12/2020 của SLS, doanh thu thuần 6 tháng đạt gần 273 tỷ đồng, giảm đến 44% so với cùng kỳ niên độ trước, chủ yếu do doanh thu chính là sản phẩm đường, mật rỉ giảm 43%, còn hơn 269 tỷ đồng.
Tuy nhiên, với giá vốn sản phẩm đường rỉ mật giảm mạnh hơn doanh thu (-49%) và các chi phí như chi phí tài chính (-31%), chi phí bán hàng (-13%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (-39%) đều giảm đáng kể nên SLS đã thoát được cảnh lợi nhuận đi lùi. Theo đó, Công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 41 tỷ đồng, vẫn tăng 16% so với cùng kỳ niên độ trước.
Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SLS tăng trưởng mạnh 82% so với niên độ trước, đạt hơn 237 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu được các khoản phải thu.
Niên độ 2020-2021, SLS đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 816 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 26 tỷ đồng; lần lượt giảm 23% và 78% so với niên độ trước.
So với kế hoạch 2020-2021 SLS đã đề ra, Công ty đã vượt 57% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ sau 6 tháng đầu năm.
Doanh thu giảm gần phân nửa, Mía đường Sơn La vẫn thoát cảnh lợi nhuận 'đi lùi'
Tính đến cuối quý 2 niên độ 2020-2021, tổng tài sản của SLS đạt gần 1,012 tỷ đồng, giảm 10% so với thời điểm đầu niên vụ (01/07/2020). Trong đó chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 12% và 52%.
Nợ phải trả của SLS hơn 442 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dư nợ vay ngắn hạn (168 tỷ đồng) và dư nợ vay dài hạn (121 tỷ đồng), lần lượt giảm 44% và 20% so với đầu kỳ.
Khang Di
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484