ĐHĐCĐ PGV: Cổ tức là trách nhiệm với cổ đông, khẩn trương Dự án Long Sơn

Tiểu Mạnh

Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:06 PM (GMT+7)

ĐHĐCĐ PGV: Cổ tức là trách nhiệm với cổ đông, khẩn trương Dự án Long Sơn

ĐHĐCĐ PGV: Cổ tức là trách nhiệm với cổ đông, khẩn trương Dự án Long Sơn

“Đây là trách nhiệm của Tổng Công ty với cổ đông. Những năm trước chúng ta kinh doanh có lợi nhuận nhưng vì lỗ tỷ giá nên không chia cổ tức được”.