ĐHĐCĐ Nhựa Bình Minh: Duy trì mức chiết khấu cao để cạnh tranh do thừa cung

Mỹ Hà

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:12 AM (GMT+7)

ĐHĐCĐ Nhựa Bình Minh: Duy trì mức chiết khấu cao để cạnh tranh do thừa cung

ĐHĐCĐ Nhựa Bình Minh: Duy trì mức chiết khấu cao để cạnh tranh do thừa cung

Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) được tổ chức sáng ngày 24/06/2020 chủ yếu xoay quanh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận.