Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 33 ô tô cũ theo CPTPP

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:24 AM (GMT+7)

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 33 ô tô cũ theo CPTPP

Chuyên mục : KT vĩ mô

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 33 ô tô cũ theo CPTPP

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP.