24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trung Thành

Cổ đông lớn của Khải Hoàn Land dự kiến chào bán 16 triệu cổ phiếu trên HOSE

Chuyên mục: Chứng khoán
Cổ đông lớn của Khải Hoàn Land dự kiến chào bán 16 triệu cổ phiếu trên HOSE

Ảnh Internet

Cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land) đăng ký chào bán cổ phiếu thông qua đấu giá.

Theo đó, cổ đông lớn ông Phan Tuấn Nghĩa chào bán 16 triệu cổ phiếu Khải Hoàn Land thông qua đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, giá khởi điểm của đợt chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
Được biết, Khải Hoàn Land đang có vốn điều lệ là 1.600 tỷ đồng, tương ứng 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
Trước đó, doanh nghiệp đã trải qua giai đoạn tăng vốn tương đối nhanh. Nếu như khi thành lập năm 2009 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng thì sau 10 lần tăng vốn, vốn điều lệ đã là 1.600 tỷ đồng, tức gấp 266,7 lần.
Tính tới 12/1/2021, doanh nghiệp có 3 cổ đông lớn sở hữu 76,75% vốn điều lệ của doanh nghiệp, ngoài ra 23,25% là các cổ đông nhỏ. Trong đó, ông Nguyễn Khải Hoàn (Chủ tịch HĐQT) sở hữu 36% vốn điều lệ; bà Trần Thị Thu Hương (Vợ ông Hoàn) sở hữu 16% vốn điều lệ; ông Phan Tuấn Nghĩa (cổ đông lớn) sở hữu 24,75% vốn điều lệ.
Được biết, trong năm 2020, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu đạt 303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 121,8% và 848% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,8% lên thành 47,2%.
Trong năm tài chính, bên cạnh lợi nhuận gộp tăng 201,3% lên 143,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng có dấu hiệu giảm 39,3% về còn 21,3 tỷ đồng. Chính vì lợi nhuận gộp tăng và chi phí bán hàng giảm đã giúp lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh.
Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu của Khải Hoàn Land đến toàn bộ từ dịch vụ môi giới bất động sản.
Đẩy mạnh huy động vốn trong năm 2020, dòng tiền chảy mạnh vào khoản phải thu
Được biết, ngày 14/08/2020, Khải Hoàn Land tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm tài chính 2020, doanh nghiệp đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 342,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.883% so với đầu năm lên 360,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng từ 1,3% lên thành 15,2% trên tổng nguồn vốn.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020, toàn bộ nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Khải Hoàn Land là trái phiếu, lãi suất giao động từ 11% đến 12%/năm.
Như vậy, trong năm tài chính, Khải Hoàn Land đã huy động thêm được 742,7 tỷ đồng từ cổ phiếu và trái phiếu.
Đối ứng với nguồn vốn, trong năm 2020 có 2 khoản mục tài sản tăng lên chủ yếu. Thứ nhất, khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng 142,6 tỷ đồng lên 161,9 tỷ đồng; và thứ hai là các khoản phải thu dài hạn tăng thêm 799,5 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.316,2 tỷ đồng. Như vậy, hai khoản mục này tăng thêm 942,1 tỷ đồng và cũng tương ứng với hai khoản mục vốn góp của chủ sở hữu và nợ vay ngắn hạn và dài hạn.
Như vậy, đa phần dòng tiền huy động được trong năm 2020 đã chảy vào khoản phải thu dài hạn.
Trước đó, ngày 05/02/2021, Khải Hoàn Land thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO), khối lượng chào bán tối đa 20% vốn điều lệ, tương ứng 32 triệu cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới trên HOSE.
Khải Hoàn Land cũng đang lên kế hoạch sau chào bán cổ phiếu sẽ đưa cổ phiếu niêm yết trên HOSE trong năm 2021.
Với việc một cổ đông lớn chào bán cổ phiếu trên HOSE, điều này đồng nghĩa với việc thoái vốn của cổ đông lớn, tiền thu được từ đợt chào bán sẽ chảy vào túi cổ đông lớn thay vì doanh nghiệp.
Vũ Duy Bắc
TNCK
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484