Quang Sang

Cienco 4 hoàn thành 10% kế hoạch năm sau quý I

Chuyên mục: Chứng khoán
Cienco 4 hoàn thành 10% kế hoạch năm sau quý I

Doanh thu thuần của Cienco 4 đạt 427,2 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2021.

Tập đoàn Cienco 4 (UPCoM: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần 427,2 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng tăng 18% đạt 289,6 tỷ đồng, chiếm 68% tổng doanh thu. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn khiến lợi nhuận gộp giảm.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 16,5% lên 21,8 tỷ đồng do lãi tiền gửi và tiền cho vay tăng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 6,5% và 35,4%.

Kết quả, Cienco 4 thu về 32,3 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 43,1% lên 31,8 tỷ đồng. EPS tăng từ 222 đồng lên 318 đồng.

Cienco 4 hoàn thành 10% kế hoạch năm sau quý I

đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm 31/3, tài sản ngắn hạn của công ty tăng 15,5% so với đầu năm lên 4.514 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 8 lần số đầu kỳ đạt 670,3 tỷ đồng do ghi nhận thêm 500 tỷ đồng từ tiền gửi và 170,3 tỷ đồng từ trái phiếu. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng 16,4% lên 136,3 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 3.742 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm trong đó 66,2% là nợ dài hạn.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 59% lên 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,8 lần lên mức 300 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý I, Cienco 4 thực hiện được 14,2% kế hoạch doanh thu và 10,6% kế hoạch lợi nhuận.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần 1.885 tỷ đồng, lãi sau thuế 61,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,7% và 4,6% so với thực hiện 2020. Cienco 4 sẽ không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Việt Hưng

NDH

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Chứng khoán liên quan
Giá
Biểu đồ

14.00

0.00%

Biểu đồ mã C4G

UPCOM

UPCOM

Xem PTKT

94.73

0.00%

Biểu đồ mã UPCOM
1 Yêu thích
Bài viết mới từ chuyên gia
Tin liên quan
Tin mới cùng chuyên mục