Chủ tịch Vietcombank: Các dự án BOT vẫn đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn

Mai Vân

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 18:32 PM (GMT+7)

Chủ tịch Vietcombank: Các dự án BOT vẫn đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn

Chủ tịch Vietcombank: Các dự án BOT vẫn đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn

"Dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng các dự án BOT, BT giao thông do Vietcombank cho vay vốn vẫn đảm bảo doanh thu và dòng tiền trả nợ".