24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Hoàng Tuấn

Bảo hiểm Bảo Long lại lỗ quý 4

Chuyên mục: Chứng khoán
Bảo hiểm Bảo Long lại lỗ quý 4

Kể từ năm 2016-2020, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) đều báo lỗ trong quý 4. Kỳ này, Công ty lỗ ròng hơn 45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 61 tỷ đồng.

Doanh thu phí bảo hiểm quý 4/2020 đạt hơn 346 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng đến 22% so cùng kỳ nên BLI lỗ gộp 18 tỷ đồng trong quý này.
Về hoạt động tài chính, doanh thu quý 4/2020 tăng 50% so cùng kỳ, khi được hoàn nhập trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đã trích rất nhiều ở quý 1/2020 nhờ thị trường chứng khoán hồi phục tốt. Điều này dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt gần 42 tỷ đồng, tăng 63% so cùng kỳ.
Song, BLI vẫn lỗ ròng hơn 45 tỷ đồng trong quý 4/2020, dù chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 39% so cùng kỳ, còn 68 tỷ đồng.
Bảo hiểm Bảo Long lại lỗ quý 4
Lũy kế năm 2020, BLI ghi nhận lãi ròng gần 51 tỷ đồng, tăng 22% so năm 2019, chủ yếu nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng 9%, doanh thu tài chính tăng 20% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% so năm trước.
Năm 2020, BLI đặt mục tiêu đạt 74 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 12%, trong khi dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 24%, còn gần 40 tỷ đồng.
So với kế hoạch này, BLI đã vượt 167% chỉ tiêu lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và vượt 158% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI dương gần 48 tỷ đồng, gấp 13.85 lần năm trước, nhờ tiền thu từ kinh doanh bảo hiểm gần 1,415 tỷ đồng và tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh gần 205 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 11% so năm trước.
Bảo hiểm Bảo Long lại lỗ quý 4
Kết thúc năm 2020, quy mô tài sản của BLI ở mức gần 2,273 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, giảm mạnh nhất là tiền và các khoản tương đương tiền (-28%).
Nợ phải trả cũng tăng 20% so với đầu năm, chiếm 70% tổng nguồn vốn, chủ yếu nằm ở phần dự phòng nghiệp vụ hơn 1,092 tỷ đồng (+23%), bao gồm dự phòng phí bảo hiểm gốc (691 tỷ đồng) và dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc (327 tỷ đồng).
Khang Di
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484