ASEAN thông qua tuyên bố về vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng

Cao Bích Ngọc

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 14:44 PM (GMT+7)

ASEAN thông qua tuyên bố về vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng

ASEAN thông qua tuyên bố về vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng

Kết thúc Hội nghị sáng nay, các nhà lãnh đạo đã công bố Tuyên bố Chủ tịch về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, thông qua Tuyên bố “Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng” và Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay và ghi nhận 9 văn kiện khác.