AMV muốn thoái bớt vốn tại Đầu tư phát triển y học Nha Trang

Minh Nhật

Thứ hai, ngày 06/07/2020 11:31 AM (GMT+7)

AMV muốn thoái bớt vốn tại Đầu tư phát triển y học Nha Trang

Chuyên mục : Chứng khoán

AMV muốn thoái bớt vốn tại Đầu tư phát triển y học Nha Trang

HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV) vừa thông qua Nghị quyết về việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang (AMV hiện đang nắm giữ 40% vốn).