menu
24hmoney
Đại hội đồng cổ đông 2024, Chứng khoán APEC có gì mới
Chiều ngày 06/06, Chứng khoán APEC (mã APS – sàn HNX) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2024.
Tính đến 14h 25p Số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền là 136 cổ đông, đại diện 30.190.016 cổ phần tương ứng 36,37% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty. Chính vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được tổ chức thành công.
Trong ĐHĐCĐ thường niên chiều ngày 06/06, lãnh đạo Công ty chia sẻ sự thận trọng hơn về hoạt động kinh

Đại hội đồng cổ đông 2024, Chứng khoán APEC có gì mới
Theo báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của APS trong năm 2023 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 434,7 tỷ đồng, tăng 3,3% so với kết quả hoạt động năm 2022. Đồng thời, chi phí hoạt động giảm xuống còn 423 tỷ, giảm 56,09% so với năm 2022. Doanh thu và chi phí này có yếu tố đánh giá lại giá trị tự doanh chứng khoán cuối kỳ. Kết quả kinh doanh Quý 1, APS ghi nhận số liệu doanh thu 23.9 tỷ đồng, chi phí 13.4 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 9.2 tỷ đồng.
Dự kiến Kế hoạch hoạt động doanh thu 2024 đạt hơn 123,4 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 49 tỷ đồng.
Trong năm 2023, APS đã phối hợp và thực hiện tốt các đợt kiểm tra hệ thống giao dịch KRX của các Sở Giao dịch chứng khoán và TTLK chứng khoán, được đánh giá tốt và đạt kết quả cao. Theo đó, APS đã sẵn sàng kết nối triển khai KRX theo quy định của UBCK, Sở GDCK và TTLK chứng khoán. Năm 2024, APS cũng đã chính thức là thành viên giao dịch thị trường trái phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông 2024, Chứng khoán APEC có gì mới
Bên cạnh việc công bố kết quả kinh doanh, bộ máy ban điều hành của APS có nhiều điểm mới, đội ngũ nhân sự được đề cử gồm có ông Nguyễn Đức Quân - TGĐ đương nhiệm được đề cử là Thành viên HĐQT Công ty. Đồng thời, Đại hội cũng lấy ý kiến về việc bổ nhiệm các ông bà: Hồ Xuân Vinh, Nguyễn Đoàn Tùng, Nguyễn Đỗ Hoàng Lan và ông Vanfleteren Zamiel vào các vị trí thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông 2024, Chứng khoán APEC có gì mới
Ông Vũ Trọng Quân cho biết, bộ máy mới, với tư duy nhạy bén và khả năng thích hướng xu hướng thị trường, được kỳ vọng phù hợp với định hướng phát triển mới của công ty là một Công ty chứng khoán trẻ trung, kết hợp giữa công nghệ và tài chính. APS kỳ vọng trong thời gian tới, sẽ tái cấu trúc hoạt động đầu tư, môi giới theo xu hướng số và sớm tiếp cận được nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Đại hội đồng cổ đông 2024, Chứng khoán APEC có gì mới
Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thông tin thị trường được xử lý bởi hệ thống công ty chứng khoán với độ chính xác cao và cập nhật liên tục, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Điều này cho phép họ chủ động đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư một cách khách quan. Về hiệu suất, một môi giới cá nhân có thể phục vụ tối đa từ 30 đến 50 khách hàng cùng một lúc, trong khi hệ thống tư vấn bằng công nghệ có khả năng phục vụ hàng chục ngàn khách hàng một cách hiệu quả.
Công ty dự kiến sẽ phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính như Asset Management. Ở phía kênh tiếp cận, APS cũng sẽ xây dựng những nền tảng kênh truyền thông và kênh bán phù hợp với xu hướng thị trường hiện tại nhằm chủ động trong công tác tiếp cận nhà đầu tư như một mạng xã hội đầu tư, học viện đầu tư, các cuộc thi hàng tháng hàng quý về đầu tư.
5 Yêu thích
36 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ