menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: thâu tóm

Thâu tóm diễn ra khi một công ty trả giá thành công để kiểm soát hoặc sáp nhập một công ty khác. Thâu tóm có thể được tiến hành bằng cách mua lại đa số cổ phần của doanh nghiệp mục tiêu. Thâu tóm cũng thường được thực hiện qua quá trình mua bán sáp nhập (M&A).  Trong thâu tóm, công ty thực hiện trả giá là bên thâu tóm và công ty mà bên thâu tóm đang muốn kiểm soát được gọi là mục tiêu.

Thâu tóm thường được bắt đầu bằng việc một công ty lớn hơn cố gắng thâu thóm công ty nhỏ hơn. Nó có thể là tự nguyện, có nghĩa là thâu tóm dựa trên quyết định chung của cả hai công ty. Trong một số trường hợp khác, thâu tóm có thể không được hoan nghênh, trong các trường hợp đó, bên thâu tóm theo đuổi mục tiêu mà mục tiêu không biết hoặc đôi khi không đạt được thỏa thuận toàn phần.

Trong tài chính doanh nghiệp, có rất nhều cách để xây dựng một cuộc thâu tóm. Bên thâu tóm có thể chọn thâu tóm việc kiểm soát lợi ích của cổ phiếu đang lưu hành, mua toàn bộ công ty, sáp nhập công ty để tạo ra cộng hưởng hoặc sáp nhập công ty như là công ty con.

Lưu ý:

- Thâu tóm diễn ra khi công ty thâu tóm đóng trả giá thành công để kiểm soát công ty mục tiêu.

- Thâu tóm thường bắt đầu bằng việc một công ty lớn hơn theo đuổi để thâu tóm công ty nhỏ hơn.

- Thâu tóm có thể được hoan nghênh và thân thiện, hoặc chúng có thể không được hoan nghênh và có ý thù địch.

- Các công ty có thể tiến hành thâu tóm vì nhận thấy giá trị của công ty mục tiêu, họ muốn thay đổi hoặc họ muốn loại bỏ đối thủ

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán