menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Họp báo

Họp báo là sự kiện để công bố thông tin và trả lời các câu hỏi của giới truyền thông như những vấn đề về quan hệ công chúng. 

Họp báo doanh nghiệp thường được chủ trì bởi ban giám đốc, bộ phận phụ trách báo chí hoặc người phát ngôn. Các cuộc họp báo thông thường nếu không chứa những thông tin đáng giá khó có thể thu hút được sự chú ý của truyền thông. 

Họp báo cũng là hình thức công bố thông tin phổ biến của các chính trị gia và các cơ quan chính phủ. 

- Họp báo là sự kiện để công bố thông tin và trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. 

- Các cuộc họp báo có thể công bố thông tin tích cực hoặc tiêu cực, bất cứ thông tin nào của công ty. 

- Các cuộc họp báo được thông báo qua thông cáo báo chí để thể hiện nội dung sơ lược của buổi họp báo. 

- Họp báo doanh nghiệp thường được chủ trì bởi ban giám đốc, bộ phận phụ trách báo chí hoặc người phát ngôn. 

- Các công ty kém tên tuổi có thể tổ chức họp báo để tăng cường sự hiện diện. Các công ty có tiếng tổ chức họp báo để củng cố vị thế và đưa những thông tin dưới góc nhìn tích cực. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán