Giải thích thuật ngữ: Nhà ở xã hội

Đây là loại hình nhà được xây dựng bởi nhà nước hoặc các tổ chức phu lợi nhuận với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho các đối tượng được ưu tiên như: Ưu tiên đặc biệt đối với Cán bộ công nhân viên chức nhà nước; Người có thu nhập thấp (có nghĩa vụ phải chứng minh thu nhập). Ngoài ra, để mua/thuê được nhà xã hội, người có nhu cầu còn phải đáp ứng một số yêu cầu như: Chưa có sở hữu nhà ở và chưa thuê hoặc chưa thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp đã sở hữu nhà thì diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 8m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát. Có mức thu nhập bình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hàng tháng (đối với căn hộ có diện tích tối đa 60m² sàn) và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê nhà phải trả hằng tháng (đối với diện tích căn hộ có diện tích tối thiểu là 30m²) tính theo mức giá thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh dưới 9 triệu đồng.