Giải thích thuật ngữ: Danh mục đầu tư

Giống như giỏ hàng của một người đi chợ, sẽ có nhiều loại mặt hàng: trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút, trứng ngổng... mỗi loại trứng có số lượng và giá tiền khác nhau. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư bao gồm nhiều loại khác nhau với giá trị khác nhau như: cổ phiếu công ty A, cổ phiếu công ty B, trái phiếu C, tiền tiết kiệm, vv... Việc nhà đầu tư có danh mục đầu tư phong phú sẽ giúp hạn chế được rủi ro và an toàn hơn.

*Có 5 loại danh mục đầu tư phổ biến tùy theo mức độ chịu rủi ro để nhà đầu tư lựa chọn, đó là:

-DANH MỤC ĐẦU TƯ MẠO HIỂM (gồm những cổ phiếu rủi ro cao nhưng tỷ suất lợi nhuận lớn),

-DANH MỤC ĐẦU TƯ AN TOÀN (gồm những cổ phiếu có tính an toàn cao, nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp)

- DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO THU NHẬP (tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận thông qua cổ tức hoặc các hình thức phân phối khác cho cổ đông)

- DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐẦU CƠ (có thể được ví von giống như một canh bạc đúng nghĩa. Nó chứa đựng nhiều rủi ro hơn bất kì các danh mục nào khác nhưng cũng có thể sinh lời rất nhanh).

DANH MỤC ĐẦU TƯ HỖN HỢP (Về cơ bản, danh mục đầu tư này rất linh hoạt và được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Nó bao gồm nhiều loại cổ phiếu có độ an toàn và rủi ro khác nhau. Tùy vào từng thời điểm mà nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục cho phù hợp).

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Danh mục đầu tư"