Giải thích thuật ngữ: Tín dụng tiêu dùng

Là các khoản cấp tín dụng nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của cá nhân và hộ gia đình, như nhà ở, đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại, giáo dục, y tế, du lịch.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tín dụng tiêu dùng"