menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Hữu Tài

Ảnh đại diện Pro
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỨNG KHOÁN SSI VIX
Rumor trong phiên chiều về việc SSI đã được UBCK phê duyệt 2 phương án phát hành đã giúp cho cổ phiếu này bật tăng. Thực tế nhóm Chứng khoán cũng đang đón 2 câu chuyện sắp tới vào quý 2 là BCTC và KRX.
Xét về hoạt động kinh doanh của SSI thì mảng tự doanh chắc chắn sẽ ấn tượng khi đa phần cổ phiếu bluechips mà SSI nắm giữ đều tăng tốt trong quý 1. Hoạt động cho vay vẫn đang hưởng lợi từ mức nền lãi suất thấp và mảng môi giới có thể được gia tăng thị phần từ các nhà đầu tư VND chuyển đi.
Nhắc đến hoạt động tự doanh thì VIX cũng là 1 công ty mạnh về mặt này khi riêng khoản mục FVTPL đã chiếm đến gần 70% doanh thu. Hiện tại VIX cũng đã có 1 mức chiết khấu đủ để tham gia để đón sóng sắp tới
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỨNG KHOÁN SSI VIX. Rumor trong phiên chiều về việc SSI đã được UBCK phê duyệt 2  ...
Mời mọi người tham khảo chi tiết video:
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

36.20

+0.10 (+0.28%)

Biểu đồ mã SSI

18.05

-0.15 (-0.82%)

Biểu đồ mã VIX
Xem thêm Xem thêm
9 Yêu thích
1 Bình luận 12 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ