VGT (UPCOM)

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

15.10 -0.30 (-1.95%)

Cập nhật lúc 14:59:52 14/05

KL: 793,800 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store