menu
24hmoney

Bài của Quân Đông

Pro
Top cổ phiếu sắp nổ khi Vnindex vượt 1250
Thị trường đóng cửa tại mức giá 1254.39 chính thức vượt 1250 với mức thanh khoản tăng trưởng tích cực so với phiên trước đó .
Nhóm cổ phiếu vượt đỉnh trước đó tiếp tục thu hút dòng tiền chiếm trọn sự chú ý của dòng tiền , nhóm cổ phiếu nằm đáy có hưởng ứng tăng theo thị trường nhưng không đáng kể và đã bị áp lực chốt lời vào cuối phiên . Thị trường vẫn tiếp tục phân hoá mạnh mẽ .
Thị trường vượt 1250 điều đó sẽ giúp dòng tiền đầu cơ tự tin quay trở lại thị trường mạnh mẽ nhưng lựa chọn được cổ phiếu có dòng tiền quan tâm mới mang về hiệu quả tốt . Nên Safari Invesment gửi gấm đến cả nhà video tối nay với TOP CỔ PHIẾU SẮP NỔ để giúp Anh Chị Em định hướng danh mục
Nhà đầu tư lưu ý
26 Yêu thích
22 Bình luận 11 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ