menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh đại diện Pro
Tên là Sơn Swing nên giá đạt mục tiêu sẽ bán MWG theo kế hoạch, MWG đúng là còn tăng được mà chưa có điểm mua mới nên Sơn sẽ đợi thêm và mua sau.
Mục đích để đảm bảo lợi nhuận cho đoạn swing vừa rồi.
Nếu bạn thấy thông tin hữu ích hãy cùng hợp tác với Sơn để nâng cao giá trị tài sản trong thời gian tới.
Tên là Sơn Swing nên giá đạt mục tiêu sẽ bán MWG theo kế hoạch, MWG đúng là còn tăng được mà chưa có  ...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ