Vốn vay ODA sẽ không được dùng trả nợ, chi thường xuyên?

Phú Đô

Thứ ba, ngày 01/10/2019 09:25 AM (GMT+7)

Vốn vay ODA sẽ không được dùng trả nợ, chi thường xuyên?

Vốn vay ODA sẽ không được dùng trả nợ, chi thường xuyên?

Vốn vay ODA sẽ tập trung ưu tiên thực hiện dự án cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục và không được dùng cho trả nợ, chi thường xuyên.